• के तपाई सोलार pump जडान गरेर आफ्नो कृषि उब्जनी बढाउन चाहनु हुन्छ ?

    ? पिउने पानीको मुहान टाढा भएर दुख त पाउनु भएको छैन?

    आजै सम्पर्क गर्नुहोस - ४४४०१३०, ९८०२०६५०६४ । सोलार कर्जा को व्यवस्था छ ।

    www.meroecoprise.org/solar-pump

    #SolarPumps #Nepal


    View On Facebook

 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com

Are you looking for a SOLAR LOAN?