• कृषिका लागि SOLAR PUMP - के तपाई सोलारको माध्यमबाट सिंचाई गरेर कृषिमा उब्जनी बढाउन चाहनुहुन्छ ?

    ? यो लिंकमा : http://bit.ly/2reF6CT - pump र तेस्को मूल्यको बारेमा बिस्तृत जानकारी प्राप्त गर्नुहोस । अथवा 9802065064 मा सम्पर्क गर्नुहोस ।


    View On Facebook

 
Turn your Facebook Page into a website, instantly.

Try now for 14 days FREE

No credit card required, unsubscribe at any time. pagevamp.com

Are you looking for a SOLAR LOAN?